Bezpłatna dostawa wszystkich przedmiotów.
Koszyk
/

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2022

Lodowylabedz szanuje Twoją prywatność. Twój adres e-mail jest całkowicie bezpieczny. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy żadnych gromadzonych przez nas danych osobowych (takich jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne informacje) osobom trzecim bez Twojej zgody. Będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dostosowania treści, usług i reklam, które Ci dostarczamy, w oparciu o Twoje preferencje i zainteresowania.

Zakup towarów

Płatność: W przypadku zakupu jakichkolwiek towarów za pośrednictwem Serwisu Lodowylabedz, będziesz zobowiązany do podania w Serwisie Lodowylabedz informacji dotyczących Twojej karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego. Oświadczasz i gwarantujesz Serwis Lodowylabedz, że takie informacje są prawdziwe i że jesteś upoważniony do korzystania z instrumentu płatniczego. Będziesz odpowiedzialny za wszystkie podatki związane z zakupem towarów za pośrednictwem Usługi.

Utrata i anulowanie: Tytuł własności i ryzyko utraty wszystkich zamówionych przez Ciebie towarów przechodzi na Ciebie w momencie dostawy do przewoźnika. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia na dowolny towar z dowolnego powodu.

Ochrona Ciebie

Lodowylabedz jest własnością i jest zarządzany przez Lodowylabedz. Lodowylabedz („Lodowylabedz”, „my”, „nas”, „nasz”) zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. W Lodowylabedz w żaden sposób nie udostępniamy danych naszych klientów podmiotom trzecim. Używamy podanych przez Ciebie informacji do takich celów, jak odpowiadanie na Twoje prośby, dostosowywanie przyszłych zakupów, ulepszanie naszych sklepów i komunikowanie się z Tobą. Zawsze staramy się spersonalizować i stale ulepszać Twoje zakupy w Lodowylabedzu.

Należy pamiętać, że korzystanie z Witryny przez użytkownika podlega niniejszej polityce prywatności („Polityka”) oraz warunkom korzystania z Witryny („Regulamin”). W niniejszej Polityce słowo/termin pisane wielką literą jest zdefiniowane w Regulaminie lub w innym miejscu niniejszej Polityki.

Nasza Polityka wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy w Witrynie, w jaki sposób wykorzystujemy i/lub udostępniamy te informacje oraz w jaki sposób takie informacje są przez nas utrzymywane. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki, w całości lub w części, nie powinieneś korzystać z tej Witryny. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do informacji gromadzonych w Serwisie, a nie jakichkolwiek informacji zebranych lub uzyskanych innymi metodami lub źródłami.

Nasza Polityka zapewnia, że ​​wszelkie informacje, które nam przekazujesz, pozostają prywatne i bezpieczne. Aby Cię uspokoić, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat informacji, które nam przekazujesz, oraz sposobu ich wykorzystania i, co ważniejsze, nie będą wykorzystywane. Nigdy nie będziemy gromadzić poufnych informacji o Tobie bez Twojej wyraźnej zgody. Informacje, które posiadamy, będą dokładne i aktualne. Możesz sprawdzić informacje, które posiadamy o Tobie, kontaktując się z nami (może być za to należna opłata administracyjna). Jeśli znajdziesz jakieś nieścisłości, niezwłocznie je usuniemy lub poprawimy.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby — zbieranie gromadzonych przez nas informacji umożliwiających identyfikację

Gromadzimy informacje umożliwiające identyfikację osoby („PII”), które są podawane dobrowolnie podczas Rejestracji lub w odpowiedzi na określone prośby o udzielenie informacji wyraźnie przedstawione użytkownikowi.

Możemy również zbierać Twój adres IP (protokołu internetowego), aby pomóc w diagnozowaniu problemów z naszym serwerem i administrowaniu tą Witryną. Adres IP to numer, który jest przypisywany do Twojego komputera podczas korzystania z Internetu. Twój adres IP służy również do identyfikacji Cię podczas określonej sesji oraz do zbierania szerokich danych demograficznych.

Podczas korzystania z Serwisu możemy poprosić o podanie Twojego adresu e-mail. Ponadto w celu zakupu Voucherów możesz zostać poproszony o podanie niektórych lub wszystkich z następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu i szczegóły mechanizmu płatności, takie jak dane karty kredytowej .

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację

Wszystkie dane osobowe są przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych w Wielkiej Brytanii.

Używamy PII w celu dostarczania Ci informacji o Lodowylabedz, prawidłowego świadczenia Ci Usługi oraz marketingu nas. Zgodnie z naszą polityką nie sprzedajemy ani nie przekazujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osobom trzecim (spoza spółek należących do naszej grupy), chyba że jest to wymagane w celu zapobiegania oszustwom i wykrywania ich. Nigdy nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych nikomu innemu w celach marketingowych lub jakichkolwiek innych celach komercyjnych bez Twojej uprzedniej zgody.

Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe naszym agentom i podwykonawcom, aby pomóc nam w każdym z naszych sposobów wykorzystania Twoich danych określonych w niniejszej Polityce. Na przykład możemy korzystać z usług stron trzecich, aby zapewnić nam pomoc marketingową lub obsługę klienta lub wysłać je do dostawcy karty kredytowej w celu przetworzenia płatności.

Zawsze zastrzegamy sobie również prawo do ujawnienia PII w celu:

(a) przestrzegać obowiązujących przepisów;

(b) odpowiadać na zapytania rządowe (lub zapytania ze strony prawnej, rządowej lub quasi-rządowej lub lokalnej agencji władzy lub agencji ochrony Internetu dowolnego typu);

(c) przestrzegać obowiązującego procesu lub procedury prawnej;

(d) chronić nasze prawa lub własność, tę Witrynę i/lub innych użytkowników tej Witryny.

Należy pamiętać, że w ramach udostępniania danych osobowych, które wymieniliśmy powyżej, możemy wysyłać Twoje dane za granicę, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niektóre miejsca poza EOG mogą w ogóle nie mieć odpowiednich przepisów o ochronie danych lub mogą oferować różne poziomy ochrony danych osobowych, które nie są tak wysokie jak w Wielkiej Brytanii. Przesyłając nam dane osobowe, potwierdzasz, że pod warunkiem, że wykorzystaliśmy Twoje dane w sposób określony w niniejszej Polityce, nie możemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie Twoich danych przez osoby trzecie, które otrzymują i przetwarzają Twoje dane.

Ciasteczka

Używamy "cookies", technologii przechowywania danych na Twoim komputerze za pomocą funkcjonalności Twojej przeglądarki. Wiele witryn tak robi, ponieważ pliki cookie pozwalają wydawcy witryny robić przydatne rzeczy, takie jak sprawdzanie, czy komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już wcześniej odwiedzał witrynę. Zazwyczaj możesz zmodyfikować swoją przeglądarkę, aby uniemożliwić korzystanie z plików cookie - ale jeśli to zrobisz, Usługa (i Witryna) mogą nie działać poprawnie. Informacje przechowywane w pliku cookie służą do identyfikacji użytkownika. Umożliwia nam to sprawną obsługę serwisu oraz śledzenie zachowań osób odwiedzających serwis.

Ponadto w trakcie wyświetlania reklam w tej Witrynie (jeśli istnieją), zewnętrzni reklamodawcy lub serwery reklam mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce. Korzystanie z plików cookie przez takich zewnętrznych reklamodawców lub serwery reklam nie podlega niniejszej Polityce, ale podlega ich własnej polityce prywatności. (Należy pamiętać, że korzystanie z Witryny nie jest przeznaczone ani skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia.)

E-maile

Pamiętaj, że możemy wysłać Ci wiadomość e-mail w następujących celach:

W ramach Usługi. Na przykład wysyłamy (lub możemy wysyłać) wiadomości e-mail do Ciebie w niektórych z następujących przykładowych okoliczności:

- Po rejestracji, powiadomienie o szczegółach konta;
- Jako przypomnienie wiadomości e-mail o oferowanych przez nas usługach (zwłaszcza jeśli jeszcze z nich nie korzystałeś lub nie korzystałeś z nich przez jakiś czas);
- Aby przesłać Ci informacje lub Kupony, o które prosiłeś;
- jako biuletyn;
- Jako promocyjne wiadomości e-mail;
- Aby oferować Państwu usługi powiązane z Lodowylabedz
Jednak w przypadku wszelkich e-maili marketingowych lub promocyjnych, które możemy wysyłać, zawsze dajemy Ci możliwość rezygnacji (lub rezygnacji) z nich w przyszłości.

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Posiadane przez nas dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane w naszych systemach, zgodnie z naszą wewnętrzną polityką bezpieczeństwa i przepisami prawa. Przechowujemy dane do 3 lat od ostatniego dostępu lub wykorzystania przez nas.

Jeśli chodzi o informacje przesyłane między Witryną i/lub użytkownikami, chociaż podejmujemy rozsądne środki ostrożności w celu ochrony tych informacji, możemy nie być w stanie zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do takich informacji przez osoby trzecie lub nieumyślnemu ujawnieniu takich informacji podczas przesyłania. Użytkownicy zdają sobie sprawę z tego ryzyka, komunikując się z Serwisem.

Przeniesienie w określonych okolicznościach

W przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany kontroli, przeniesienia znacznych aktywów, reorganizacji lub likwidacji lub Lodowylabedz, możemy, według naszego wyłącznego uznania, przenieść, sprzedać lub scedować informacje zebrane w tej Witrynie i za jej pośrednictwem (w tym między innymi , PII i inne informacje) jednej lub większej liczbie odpowiednich stron trzecich.

Obsługa klienta

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci uzyskania dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Lodowylabedz prosimy o kontakt.

Zastrzeżenie

Kupując produkty z tej Witryny, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że płatność za produkty zostanie przeniesiona do systemów płatności obsługiwanych przez osoby trzecie. Podstawowe informacje finansowe Klienta mogą zostać ujawnione zewnętrznym systemom płatniczym oraz jego jednostce operacyjnej/kontrolującej.

Wszelkimi informacjami otrzymanymi przez systemy płatności obsługiwane przez strony trzecie i ich podmiot operacyjny/kontrolujący będą zarządzane zgodnie z jego Oświadczeniem o ochronie prywatności i Warunkami, które można znaleźć TUTAJ. Klient zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko zewnętrznym systemom płatniczym i jego podmiotowi obsługującemu/kontrolującemu w związku ze zdolnością podmiotu do otrzymywania płatności za działanie Serwisu w związku z produktami dostarczonymi przez operatora Serwisu w wyniku płatności z Serwisu.

Zmiany w niniejszej Polityce

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka stanowi część Warunków korzystania z tej Witryny i stanowi część Umowy między Tobą a nami. Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę, w całości lub w części, według naszego wyłącznego uznania. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej polityki w Witrynie. W zależności od charakteru zmiany możemy ogłosić zmianę: (a) na stronie głównej Witryny lub (b) pocztą elektroniczną, jeśli posiadamy Twój adres e-mail. Jednak w każdym przypadku dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki, ponieważ może ona być od czasu do czasu zmieniana, w całości lub w części, musisz zakończyć korzystanie z Witryny.

Prawa własności Serwisu Lodowylabedz

Treść Serwisu, Oprogramowanie i Znaki Towarowe: Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Serwisu Lodowylabedz wyłącznie w celu zawierania transakcji biznesowych z Lodowylabedz. Nie możesz używać żadnej zautomatyzowanej technologii do zeskrobywania, wydobywania lub gromadzenia jakichkolwiek informacji z Serwisu Lodowylabedz lub w inny sposób uzyskiwać dostęp do stron Serwisu Lodowylabedz w jakimkolwiek nieuprawnionym celu. W przypadku zablokowania przez Serwis Lodowylabedz dostępu do Serwisu Lodowylabedz (w tym poprzez zablokowanie Twojego adresu IP), zgadzasz się nie wdrażać żadnych środków w celu obejścia takiego blokowania (np. poprzez maskowanie Twojego adresu IP lub korzystanie z adresu IP proxy). Technologia i oprogramowanie stanowiące podstawę Serwisu Lodowylabedz lub rozpowszechniane w związku z nim stanowią własność firmy Lodowylabedz, naszych podmiotów stowarzyszonych i naszych partnerów („Oprogramowanie”). Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie modyfikować, nie tworzyć prac pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, asemblacji wstecznej ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw do Oprogramowania.

Serwis Lodowylabedz może zawierać obrazy, grafikę, czcionki i inne treści lub funkcje („Treści Serwisu”), które są chronione prawami własności intelektualnej i przepisami prawa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Lodowylabedz, użytkownik zgadza się nie modyfikować, kopiować, oprawiać, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługę Lodowylabedz lub Treść Usługi, w całości lub w części. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu Lodowylabedz lub Treści Serwisu w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Lodowylabedz.

Nazwa i logo Lodowylabedz są znakami towarowymi i znakami usługowymi Lodowylabedz (łącznie „Znaki Towarowe Lodowylabedz”). Inne nazwy i logotypy firm, produktów i usług używane i wyświetlane za pośrednictwem Serwisu Lodowylabedz mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, popierać lub być powiązani z Lodowylabedz lub z nim powiązani. Żadnego z postanowień niniejszego Regulaminu ani Serwisu Lodowylabedz nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Znaków Towarowych Lodowylabedz wyświetlanych w Serwisie Lodowylabedz, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody w każdym przypadku. Wszelka wartość firmy powstała w wyniku używania Znaków Towarowych Lodowylabedz będzie przynosić wyłączną korzyść Lodowylabedz.

Materiały Osób Trzecich: W żadnym wypadku Lodowylabedz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub materiały osób trzecich (w tym użytkowników), w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju powstałych w wyniku korzystania z takich treści lub materiałów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zewnętrzni dostawcy takich treści i materiałów są wyraźnymi i zamierzonymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi niniejszych Warunków świadczenia usług w odniesieniu do ich treści i materiałów.

Lodowylabedz może zachowywać treści, a także może ujawniać treści, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione w celu: (a) przestrzegania procedur prawnych, obowiązujących przepisów lub żądań rządowych; (b) egzekwować niniejsze Warunki świadczenia usług; (c) odpowiadać na zarzuty, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich; lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Lodowylabedza, jego użytkowników lub społeczeństwa.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności Skontaktuj się z nami

Email: customer.lodowylabedz@gmail.com

          czy support@lodowylabedz.pl


Telefon: +48 725563045

Godziny pracy: od 9:00 do 17:00 GMT od poniedziałku do piątku